TRIBINA BIBLIOTEKE SANU: Prevencija u funkciji zaštite zdravlja u Republici Srbiji

 

Institucija: Srpska akademija nauka i umetnosti

Adresa: Knez Mihailova 35, Beograd, Srbija

Mesto održavanja: Svečana sala SANU

Predavači: akademik Ljubiša Rakić, prof. dr Radan Džodić, prof. dr Tatjana Pekmezović, doc. dr Verica Jovanović

Datum: 21.5.2019.

Vreme: 13:00