Kultura lova – donso u tradiciji Bamana

 

Institucija: Studentski kulturni centar SKC

Adresa: Kralja Milana 48, Beograd, Srbija

Mesto održavanja: Mala sala

Predavači: Milica Jocimov

Datum: 21.9.2020.

Vreme: 19:00