Zadužbina Ilije M. Kolarca

 
#

Dešavanja

Adresa: Studentski trg 5, Beograd, Srbija

Ustanova kulture od nacionalnog značaja.
U programima Kolarčeve zadužbine učestvovali su mnogi znameniti književnici, poznati stvaraoci iz sveta nauke i umetnosti, čuveni profesori univerziteta. Oni su činili čast Zadužbini i njenoj publici i doprinosili da programi budu merilo vrednosti, uzor kako se poštuje i neguje tradicija i kako se prate savremeni tokovi u svim oblastima stvaralaštva.
Među njima su: Crnjanski, Andrić, Rabindranat Tagore, Tristan Cara, Klod Simon, Ejer, Freno, Ginter Gras, Robert Roždestvenski, Žak Derida i drugi. U novije vreme, zahvaljujući saradnji sa kulturno-informativnim centrima stranih zemalja, u programima Centra za predavačku delatnost Kolarčeve zadužbine gostovali su Alberto Tenenti, Žorž-Anri Sutu, Aleks Borejn, Žan-Fransoa Kan, Alen Rob-Grije, Andrej Makin, Kenet Vajt...
Centar za predavačku delatnost poseduje izuzetno vredan dokumentarni materijal, autentične zvučne zapise, koji se beleže od 1962. godine i daju sliku vremena u kome su nastajali, predstavljajući dragoceno svedočanstvo o višedecenijskoj kulturno-obrazovnoj misiji Kolarčevog narodnog univerziteta.