Srpska akademija nauka i umetnosti

 
#

Dešavanja

Adresa: Knez Mihailova 35, Beograd, Srbija

Srpska akademija nauka i umetnosti је najviša naučna i umetnička ustanova u Srbiji
Pod okriljem SANU deluju instituti:
Balkanskanološki institut SANU
Vizantološki institut SANU
Geografski institut Jovan Cvijić SANU
Etnografski institut SANU
Institut za srpski jezik SANU
Institut tehničkih nauka SANU
Matemački institut SANU
Muzikološki institut SANU