BIOETIČKO DRUŠTVO SRBIJE

 
#

Dešavanja

Adresa: Dr Subotića 8, Beograd, Srbija

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu osnovano je Bioetičko društvo Srbije koje čine istraživači i eksperti i prirodnih i humanističkih nauka, u cilju uspostavljanja novog teorijskog i praktičnog tretiranja celokupnog sveta života. Život u svim njegovim oblicima, kao što su svet života, čovekov, društveni, svakodnevni, još nerođeni život, ali i odgovornost prema njemu, pitanja su kojima se bave domaći eksperti u cilju uspostavljanja svojevrsne "bioetičke arene". Društvo sarađuje i sa brojinim sličnim regionalnim organizacijama u cilju terorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom rekonstruisanju čoveka i njegovog sveta,