CIRED Srbija

 
#

Dešavanja

Adresa: Srbija, Beograd, Srbija

Međunarodna konferencija o elektrodistribuciji - CIRED (skraćenica od Congres International des Réseaux Electriques de Distribution; International Conference on Electricity Distribution) je udruženje koje okuplja zainteresovane stručnjake iz oblasti elektrodistributivne delatnosti: najširi krug stručnjaka iz distributivnih preduzeća, sa instituta i fakulteta, proizvođače opreme i davaoce usluga, dobavljače i potrošače, regulatore. Cilj CIRED-a je, prema Statutu, povećanje stručne kompetencije i sposobnosti, veštine i znanja, u najširem području elektrodistributivne delatnosti, uključujući distribuiranu proizvodnju
CIRED je neprofitna i nevladina organizacija registrovana u Belgiji.