Društvo matematičara Novi Sad

 
#

Dešavanja

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 4., Novi Sad, Srbija

Друштво математичара Новог Сада (ДМНС) је добровољно, невладино и непрофитно удружење које се бави промоцијом и унапређивањем математике и сродних наука. Посебно, бави се проблемима наставе математике, откривањем, неговањем и развијањем талентованих младих математичара, организацијом разних такмичења из математике, питањима статуса и заштите математике и математичара као и промоцијом математике и сродних наука.