Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

 
#

Dešavanja

Adresa: Vladike Ćirića 24/19 , Novi Sad, Srbija

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) postoji od 1989. godine i deluje u oblasti istraživanja i zaštite ptica i prirode.

Opšti ciljevi Društva su sledeći:
• zaštita i proučavanja ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba u Srbiji
• objavljivanje podataka o biologiji ptica u Srbiji (posebno o rasprostranjenju i brojnosti)
• razvijanje mreže aktivnih posmatrača ptica i ljubitelja prirode
• edukacija javnosti o ugrožavanju i zaštiti ptica i njihovih staništa
• saradnja sa raznovrsnim korisnicima prostora na kojima ptice žive
• saradnja sa nadležnim institucijama u zemlji radi kvalitetnije zaštite ptica i prirode
• međunarodna saradnja sa ciljem razvijanja zajedničkih aktivnosti na zaštiti ptica
• popularizacija potrebe za zaštitom ptica i prirode među javnim mnjenjem u Srbiji.

Aktivnosti koje Društvo preduzima radi sprovođenja ciljeva:
• organizovanje i sprovođenje terenskog i naučno – istraživačkog rada
• organizovanje i sprovođenje projekata na zaštiti ptica i njihovih staništa
• organizovanje načnih skupova, predavanja, tribina, konferencija, seminara, kampova i radionica
• informisanje javnosti o svom radu
• objavljivanje stručnih i naučno – popularnih publikacija
• saradnja sa srodnim organizacijama u inostranstvu na polju zaštite prirode i biodiverziteta
• saradnja sa državnim organima, organima SP Vojvodina i lokalnim samoupravama, kao i sa ostalim državnim organizacijama, preduzećima i drugim organizacijama i udruženjima na polju zaštite prirode i biodiverziteta
• sprovođenje drugih radnji i mera koje doprinose zaštiti ptica i prirode u skladu sa zakonom

Misija:
Društvo okuplja pojedince, institucije i zajednice koji brinu za budućnost ptica i prirode u Srbiji u mrežu aktivnih članova i uspostavlja i održava partnerstva sa udruženjima za zaštitu ptica širom Evrope zasnovana na zajedničkom radu na proučavanju i zaštiti ptica i njihovih staništa