Dragan Milošević

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Urbana klimatologija; globalne klimatske promene

Teme predavanja:

  • Urbana ostrva toplote i komfor čoveka
  • Globalne klimatske promene - ko, šta, kako, zašto?

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski