Ivica Dimkić

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Mikrobiologija
Biopesticidi
Bacillus
Antimikrobna aktivnost
HPTLC
Molekularne tehnike u mikrobiologiji

Teme predavanja:

  • Bacillus spp. – budućnost mikroorganizama u biološkoj kontroli
  • Primena molekularnih metoda u mikrobiologiji
  • Propolis i smole drvenastih biljaka Srbije kao izvori antimikrobnih supstanci
  • Visokoefikasna tankoslojna hromatografija (HPTLC) praćena bioautografijom

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski

    CV - Kliknite za preuzimanje