Trajan Stalevski

 
#

Oblast: Računarske nauke

Specijalnost:

Nadzor i kontrola pametnih uređaja preko Interneta

Teme predavanja:

  • Projektovanje mikroračunara baziranih na mikrokontroleru i8051
  • Razvoj programa za mikroračunare baziranih na mikrokontroleru i8051 na jeziku C51
  • Razvoj softvera za nadzor i kontrolu pametnih uređaja preko Interneta za programski jezik LabVIEW
  • Razvoj softvera za brzo prikupljanje mernih podataka za programski jezik LabVIEW
  • Prenos podataka preko GSM/GPRS mreže

    Jezici na kojima predaje: Srpski

    https://sites.google.com/site/tstalevski/