Mihailo Krstić

 
#

Oblast: Ekologija

Specijalnost:

Elektromagnetno zračenje; računarske nauke

Teme predavanja:

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski

    Moj CV (eng) - Kliknite za preuzimanje