Predrag Kolarz

 
#

Oblast: Ekologija

Specijalnost:

Jonizujuće zračenje:
- koncentacije jona u vazduhu, proizvodnja instrumentata za merenje, merenje i analiza, jonima indukovana nukleacija aerosola, korelacije aerosola i jona. Merenje jonizacije veštačkih i lokalnih izvora jona u vazduhu poput jonizatora, radioaktivnih izvora, vodopada, nebulizatora i sl.

- koncentracija radioaktivnih gasova u vazduhu: radona i torona. Pasivna i aktivna merenja koncentracije, fluks radona, ekshalacija radona iz zemlje, radon u vodi.

Nejonizujuće zračenje:
- Sunčevo i veštačko UV zračenje i sve njegove komponente. UV index i zaštita od preteranog izlaganja UV zračenju. Merenje troposferskog ozona i njegova veza sa UV zračenjem.

Akreditacija laboratorija:
-proces dobijanja akreditacije laboratorija za ispitivanje i etaloniranje.

Teme predavanja:

  • Jonizujuće zračenje, prirodni izvori radioaktivnosti (radon i toron)
  • Joni u vazduhu, prirodni i veštački izvori
  • UV zračenje, veštačko i sunčevo. UV indeks, zaštita od sunca
  • Akreditacija laboratorija

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski

    http://mail.ipb.ac.rs/~kolarz/