Nevena Zdjelarević

 
#

Oblast: Tehničko-tehnološke nauke

Specijalnost:

Radiation safety and ionizing radiation protection / Radijaciona sigurnost i zaštita od jonizujućih zračenja

Teme predavanja:

    Jezici na kojima predaje: Srpski