Svjetlana Lolić

 
No image available

Oblast: Ekologija

Specijalnost:

ekologija vodenih ekosistema

Teme predavanja:

  • Analiza kvaliteta površinskih voda - problemi u tumačenju rezultata