Srđan Stanković

 
#

Oblast: Tehničko-tehnološke nauke

Specijalnost:

Primena biotehnologije u rudarstvu, metalurgiji i zaštiti životne sredine.

Teme predavanja:

  • Primena biotehnologije u postupku ekstrakcije bakra iz primarnih i sekundarnih mineralnih sirovina: prednosti i pravci razvoja

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski

    https://www.linkedin.com/in/srdjanstankovic/