Vladimir Žikić

 
No image available

Oblast: Biotehničke nauke i poljopriveda

Specijalnost:

Entomologija

Teme predavanja:

  • Parazitoidi
  • Biološka kontrola

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski