Slobodanka Galovic

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Fototermalni efekat: fundamentalno istrazivanje interakcije modulisanog elektromagnetnog snopa ili snopa cestica sa raznovrsnim materijalima, procesa transformacije apsorbovane pobudne energije u toplotu unutar uzorka i razlicitih fenomena koje proizvedena toplota generise u uzorku i u blizem okruzenju, narocito onih koji su neposredno ili posredno detektabilni. Razvoj fototermalnih detekcionih sistema i inverznih procedura, ukljucujuci i algoritme za tomografiju, koji omogucuju kompozicionu analizu, karakterizaciju i oslikavanje (imidzing) raznovrsnih uzoraka i naprava.
Fundamentalno izucavanje procesa prenosa energije kod nanosistema, posebno kod materijala niskog stepena urdjenja kao sto su makromolekularni materijali, plastike, bioloska tkiva, razliciti sinterovani kompoziti. Naglasak je na istrazivanju mehanizma transporta energije u molekulima dezoksiribonukleinske kiseline i kompozita baziranih na njoj, i na mehanizmu transporta toplote u nanomaterijalima.

Teme predavanja:

  • Fototermalni efekat: od fizickog objasnjenja do primene ovog efekta u dijagnostici
  • Inverzne procedure: klasifikacija problema kod kojih se zahteva razvoj inverznih procedur i matematicke osnove neophodne za razvoj ovih procedura
  • Nereseni problemi mehanizma transporta u nanostrukturama i makromolekularnim materijalima i diskusija mogucih pristupa u njihovom resavanju

    Jezici na kojima predaje: Srpski

    moj CV - Kliknite za preuzimanje