Vladimir Pandurov

 
#

Oblast: Ostalo

Specijalnost:

Vladimir Pandurov ekspert u oblasti planiranja, pisanja i realizacije projekata koje finansira Evropska unija. Odlučio je da svoje znanje prenese na što veći broj ljudi osnivanjem agencije koja pokriva upravo oblast planiranja i pisanja EU projekata.
Vladimir je nagrađivani autor i menadžer međunarodnih projekata sa više od 16 godina iskustva u programima evropskih integracija i razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka. Iza sebe ima 160 održanih treninga, 30 uspešno ugovorenih projekata i 33 milion evra povučen iz EU fondova, uz 85% win rate-a. Ispred Delegacije EU u Srbiji, imenovan je za eksperta u oblasti EU fondova, malih i srednjih preduzeća i inovacija „Tima Evropa Srbija”.
Certifikovani je EU PCM trener. Diplomirao je na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment Union Univerziteta u Beogradu, kao i na Poslovnoj školi za odnose s javnošću. Takođe, diplomirao je i na MBA studijama London School of Commerce, Cardiff Metropolitan University.
Samo neki od klijenata sa kojima smo do sada imali saradnju jesu UNDP, USAID, EU, Savet Evrope, GIZ, Vlada Republike Srbije, Vlada AP Vojvodine, Privredna komora Srbije, Sremska privedna komora, Institut Istok – Zapad, GFA, Fondacija SPARK, HELP, Maksima konsalting, MSP konsalting, SKGO, BFPE, RTV, IDA, SEEDEV, regionalne razvoje agencije, opštine, gradovi i brojne nevladine organizacije.
Jedna od najznačajnijih nagrada u samostalnom radu vlasnika agencije Vladimira Pandurova jeste projekat „Vojvodina Metal Klaster”, koji je osvojio 3. mesto na evropskom takmičenju najboljih IPA projekata u 2013. godini (European Projects Awards IPA 2013). Vladimir Pandurov bio je član autorskog tima koji je isplanirao, napisao i realizovao projekat.

Teme predavanja:

  • Uvod u EU fondove i Upravljanje Projektnim ciklusom – EPA
  • Planiranje i priprema projekata za EU konkurse (EPA)
  • Implementacija EU projekata (EPA)

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski

    http://eu-projekti.rs/

    CV - Kliknite za preuzimanje