Edita Stojić Karanović

 
#

Oblast: Društvene nauke

Specijalnost:

Međunarodni ekonomski odnosi, susedska i regionalna saradnja za održivo korišćenje resursa i održivi razvoj u slivu Dunava

Teme predavanja:

  • Potreba unapređenja susedske i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu
  • Perspektiva ostvarivanja Strategije za region sliva Dunava
  • Saradnja organizacija civilnog društva, lokalnih organa vlasti, obrazovnih, istraživačkih i privrednih organizacija za kompleksni razvoj zemalja u slivu Dunava, posebno Srbije
  • Strategija EU za region sliva Dunava i sinergija bilaterilane saradnje Srbije i Mađarske
  • Značaj saradnje srpskih i mađarskih organizacija civilnog društva i mapa znanja

    Jezici na kojima predaje: Srpski

    Moj CV - Kliknite za preuzimanje