Milos Mitrasevic

 
#

Oblast: Medicinske nauke

Specijalnost:

upravljanje zdravstvom

Teme predavanja:

  • Zdravstvo
  • Resursi u zdravstvu
  • Alokacija resursa u zdravstvu
  • Tokovi novca u zdravstvu
  • Zdravtsveni Sistem (Sistemi u zdravstvu)

    Jezici na kojima predaje: Srpski