Bojana Natevic

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Atomska apsorpciona spektroskopija, ICP-OES, ICP-MS

Teme predavanja:

    Jezici na kojima predaje: Srpski

    Moj CV - Kliknite za preuzimanje