Dejan Raković

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Integrativna biofizika i medicina
Savremeni materijali i tehnologije
Svest i kreativnost

Teme predavanja:

  • Stres i anti-stres: Holistički kvantno informacioni okvir
  • Anti-stres pristup i tehnike
  • Integrativna biofizika
  • Kvantna medicina
  • Kvantno - holografska informatika