Sandra Iršević

 
#

Oblast: Humanističke nauke

Specijalnost:

Držanje radionica, treninga i predavanja. Sarađujem sa NVO i bila sam angažovana na radionicama sa : Romima, osobama sa invaliditetom, osobama ometenim u razvoju, osnovcima, srednjoškolcima.
Specijalnost su mi mediji, životna sredina i rodna ravnopravnost.

Teme predavanja:

  • Ekologija
  • Odnos medija i NVO prema ženama,
  • Spečimo predrasude o Romima
  • U tuđoj koži- o izbeglicama i migrantima