Ana Vitkovic

 
#

Oblast: Ekologija

Specijalnost:

Teme predavanja:

  • - Upravljanje otpadom, posebni tokovi otpada
  • - Standardi ISO 14000, 18000
  • - Upravljanje hemikalijama i ambalaznim otpadom
  • - Planovi upravljanja otpadom, minimizacija otpada na mestu nastanka
  • - Procene uticaja projekata na zivotnu sredinu i ucesce javnosti

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski