Vesna Mandusic

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Molekularna biologija kancera; epigenetika

Teme predavanja:

  • Faktori rizika za nastanak karcinoma dojke
  • Molekularna dijagnostika
  • Ishrana i zdravlje

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski

    CV - Kliknite za preuzimanje