Muzafer Saračević

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

-- Doktorirao je 2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu iz oblasti računarskih nauka. Pre toga, završio je master studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Osnovne studije iz oblasti bezbednosti u cyber prostoru završio je na Fakultetu za informatiku i računarstvo u Beogradu.
-- Objavio je više od 180 naučnih radova, od toga oko 100 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, a više od 35 radova je objavljeno u prestižnim međunarodnim časopisima indeksiranim na SCI listi.
-- Naučne publikacije i poglavlja publikovao je u časopisima i u monografijama svetskih izdavača naučne literature (Elsevier, Springer, Taylor & Francis, IEEE, Wiley, Nature, IET, World Scientific, TechScience press, MDPI, Hindawi, De Gruyter, IGI Global, IOP Science).
-- Član je Matičnog odbora za matematiku, računarstvo i mehaniku, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (mandat 2021-2026). Recenzent je pri Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju za studijske programe u oblasti prirodno-matematičkih nauka. Uradio je više od 150 recenzija za prestižne međunarodne časopise. Član je uređivačkih odbora za više od 10 naučnih časopisa.
-- Trenutno obavlja funkciju prorektora za nauku na Univerzitetu u Novom Pazaru. Zvanje redovnog profesora je stekao na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu za užu naučnu oblast Informatika. Držao je predavanja po pozivu i kao gostujući profesor na tri fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Teme predavanja:

  • Kombinatorni problemi, teorija brojeva i kriptografija
  • Primena kombinatorike i teorije brojeva u steganografiji
  • Algoritmi računarske geometrije