Ivana Grković

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Neurobiologija, razviće centralnog nervnog sistema, purinska signalizacija, sinapse, polni hormoni

Teme predavanja:

  • Polne razlike u funkciji hipokampusa (Sex differences in hippocampal function)
  • Značaj ovarijalnih hormona za odrzanje sinapsi, učenje i memoriju
  • Polni hormoni i razviće centralnog nervnog sistema

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski

    https://www.researchgate.net/profile/Ivana_Grkovic