Tijana Mirović

 
#

Oblast: Humanističke nauke

Specijalnost:

Psihologija i psihoterapija

Teme predavanja:

  • Shema terapija
  • Priprema za javni nastup i savladavanje treme
  • Povezanost ranog iskustva i kasnijih problema
  • Stres i zdravlje muzičara
  • Konflikti i medijacija

    Jezici na kojima predaje: Srpski

    http://www.savetovalistemozaik.com