Danijela Pavlović

 
No image available

Oblast: Biotehničke nauke i poljopriveda

Specijalnost:

HERBOLOGIJA I HERBICIDI
rezistentnost korova na herbicide
invazivni korovi
biološka efikasnost herbicida

Teme predavanja:

  • rezistentnost korova na herbicide
  • invazivni korovi

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski