Vesna Lazić

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Nanotehnologija
Antimikrobna svojstva nanočestica
Nanokompozitni materijali

Teme predavanja:

  • Antimikrobna svojstva nanočestica (srebro, titan-dioksid)
  • Antimikrobna svojstva tekstilnim materijala obrađenih nanočesticama
  • Primena nanočestica u medicini

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski