Jovana Petrović

 
No image available

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

Astrofizika, Astrofizika visokih energija, Astronomija

Teme predavanja:

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski